Reference

Dosadašnji radovi i iskustva

U proteklih nekoliko godina na prostoru Hrvatske izvršili veliki broj nabave, montaže i održavanja AMP, a u svom radu surađujemo sa slijedećim subjektima:

Šibenik Meteo

Lokalna meteo Udruga sa 14 AMP i 10 panoramskih web kamera.

Crometeo

Krovna Hrvatska meteorološka amaterska Udruga.

Pljusak

Udruga umreženih AMP Hrvatske i regije.

Osim za prikazane reference Meteo sistemi su u dosadašnjem radu vršili nabavu AMP kao i mjerenje određenih parametara atmosfere, smjer i brzinu vjetra, temperaturu zraka i mora, za potrebe građevinarstva, turizma i medija.